VDA 2021


QUY CHẾ


THỜI GIAN


QUYỀN LỢI


GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Là Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Giải thưởng được trao cho những giải pháp chuyển đổi số của các đơn vị, tổ chức có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam.

MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1 Tôn vinh, trao tặng Giải thưởng cho đơn vị, cá nhân đã có sự xuất sắc và đổi mới trong việc cung cấp và sử dụng

3 Tạo sân chơi cho các đơn vị, cá nhân tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số.

2 Góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, phát triển kinh tế số góp phần thực hiện thành công Đề án ” Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và hội nhập quốc tế thành công.

4 Công nhận xứng đáng công sức của các đơn vị, cá nhân đóng góp vào thành tựu kỹ thuật số, nâng cao hình ảnh quảng bá doanh nghiệp tới khách hàng tiềm năng, phát triển mạng lưới của doanh nghiệp và kết nối với các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng khác. Bên cạnh đó, giúp cải thiện mô hình phát triển, thúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến của tổ chức cá nhân và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là các đơn vị được thành lập tại Việt Nam hoặc người Việt Nam có hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực Truyền thông số có đóng góp cho sự phát triển.

BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Minh Hồng

Chủ tịch Hội truyền thông số

Trưởng Ban tổ chức

Ông Lê Đức Sảo

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội VDCA

Phó Trưởng ban tổ chức

Ông Vũ Kiêm Văn

Phó Tổng Thư ký Hội VDCA

Phó Trưởng ban Thường trực ban tổ chức


Ông Đinh Văn Hải

Phó Tổng thư ký Hội VDCA

Phó Trưởng ban tổ chức

Trưởng ban Điều hành giải thưởng

Bà Nguyễn Thị Bích Lan

Giám Đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode)

Phó Trưởng ban tổ chức

Bà Lê Kim Huệ

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức truyền thông số

Thành viên

Ông Nguyễn Quang Đồng

Viện trưởng Viện chính sách và Phát triển truyền thông

Thành viên 

Ông Nguyễn Việt Anh

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT & Phát triển truyền thông số 

Thành viên

Ông Hoàng Đình Chung

Giám đốc Trung tâm Bản quyền số

Thành viên

Nguyễn Quỳnh Mai 

Phó chánh văn phòng

Thành viên thư ký

Ông Trần Hữu Vinh

Tạp chí điện tử Viettimes

Thành viên ban tổ chức, Phó Trưởng ban Điều hành

Ông Lê Đăng Khoa

Tạp chí điện tử Viettimes

Thành viên ban tổ chức, Trưởng tiểu ban Truyền thông

Bà Phí Lê Mai

Tạp chí điện tử Viettimes

Thành viên ban tổ chức, Trưởng tiểu ban Vận động và xử lý hồ sơ

Ông Nguyễn Bá Ngọc

Tạp chí điện tử Viettimes

Thành viên ban tổ chức, Trưởng tiểu ban Vận động tài trợ

BẢO TRỢ CHỈ ĐẠO


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


LIÊN HỆ