Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards là sự kiện thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Vietnam Digital Awards là giải thưởng danh giá, đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh các đơn vị và cá nhân, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cũng như áp dụng thành công việc chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ.

Giải thưởng đã trải qua 3 mùa tổ chức rất thành công, tiếp cận được hơn 10 nghìn tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút gần 800 hồ sơ tham dự; vinh danh 200 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp sau khi nhận được giải thưởng Vietnam Digital Awards đã trưởng thành hơn. Họ đang tiếp tục phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số.

Tiếp tục thành công của 3 mùa trước, Vietnam Digital Awards 2021 đã trở lại với 4 hạng mục chính:

Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu

Trao cho những cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công. 

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Trao cho cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

Trao cho những đơn vị, cá nhân có giải pháp công nghệ số phục vụ hiệu quả cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hoà nhập cuộc sống cộng đồng; những sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ người dân sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chung khảo Vietnam Digital Awards 2021 là các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, các nhà quản lý cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2021 có một số nét mới so với 3 mùa trước. Song song với quá trình bình chọn sản phẩm tiêu biểu, sẽ có cuộc hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số. Một đêm Gala để giao lưu giữa các đơn vị đạt giải cũng sẽ được tổ chức.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 7 năm 2021. Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2021.