Chiều 18/10, tại Hà Nội, Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức thường niên Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. Đây là năm thứ 3 Giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia.

Categories:

Comments are closed