1. Vào trang đăng ký
2. Tạo tài khoản
3. Vào mục chỉnh sửa hồ sơ
4. Cập nhập tất cả tài liệu để dự tham gia dự thi

1. Vào trang đăng ký

Chọn đăng ký tham dự tại trang chủ

 

Nhấp chuột vào “Đăng ký

 

2. Tạo tài khoản

3. Vào mục chỉnh sửa hồ sơ

4. Cập nhập tất cả tài liệu để dự tham gia dự thi