Theo dự kiến, ngày 30/3/2021, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) sẽ tổ chức phát động Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” năm 2021 (viết tắt: VDA 2021) . Đây là giải thưởng danh giá, tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của VDCA và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong năm thứ 4 tổ chức, VDA 2021 hứa hẹn nhiều đột phá với vai trò tổ chức thực hiện của Tạp chí điện tử VietTimes – cơ quan ngôn luận của VDCA.

Thời gian: 9h00 ngày 30 tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Cục Viễn thông – 68 Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 – Vietnam Digital Awards 2021” là hành động thiết thực của Hội Truyền thông số Việt Nam nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cũng như Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Thực tế từ các lần tổ chức trước đây ghi nhận, giải thưởng tiếp cận được hơn 10 nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút gần 800 hồ sơ tham dự; vinh danh 200 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc. Từ VDA, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp này đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia./.

Categories:

Chưa được phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

replicas Tag Heuer online Replica waterproof watches replicas Best Tag Replica Replica Rolex watches Replica where to buy cartier watches replica watch faux cartier love watch fake Omega Patek Philippe replica watch replica tag heuer carrera black dial