Hỏi đáp

Giải thưởng KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO. Cá nhân/ Tổ chức tham gia dự giải nộp hồ sơ trực tiếp tại website vda.com.vn

Đối tượng tham gia Chương trình là các đơn vị được thành lập tại Việt Nam hoặc người Việt Nam có hoạt động nghiên cứu, phát triển, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; có đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam.


Các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam sẽ có các quyền lợi sau:

 • Được sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng và Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam phục vụ mục tiêu kinh doanh, tiếp thị.
 • Được mang Logo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam trong giao diện và trên bao bì, tài liệu quảng cáo, giới thiệu.
 • Được VDCA gửi thư giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ.
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ chương trình truyền thông Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho sản phẩm, dịch vụ, đơn vị, cá nhân được công nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
  Được quảng bá, tôn vinh tại Lễ trao tặng giải thưởng;
 • Được viết bài, ghi hình, phỏng vấn cho phóng sự giới thiệu và quảng bán trên các kênh truyền thông xã hội của VDCA;
 • Được quảng bá trên Tạp chí điện tử VietTimes.vn – Cơ quan ngôn luận của VDCA;
 • Được giới thiệu trên Website chính thức của Chương trình Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam;
 • Giới thiệu trên các báo, tạp chí bảo trợ truyền thông của Chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi;
 • Các sản phẩm, dịch vụ được trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được VDCA hỗ trợ, phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị đến các đối tượng khách hàng tiềm năng trong nước và ngoài nước (tùy theo yêu cầu và trường hợp cụ thể).
 • Được ưu đãi kinh phí tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do VDCA tổ chức.

Các tiêu chí đánh giá bình chọn và trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được dựa vào kết quả kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; tính năng, hiệu quả thực tế của các sản phẩm, dịch vụ:

 • Tính năng/chức năng và hiệu quả ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp
 • Công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ
 • Sự nổi trội, tính năng sáng tạo và đột phá của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường
 • Sản phẩm, dịch vụ mới, có tiềm năng ứng dụng
 • Lực lượng nhân sự ICT
 • Mức đầu tư cho ICT
 • Quy trình quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh
 • Doanh thu, thị phần
 • Chất lượng hồ sơ tham dự và thông tin bảo đảm pháp lý
 • Năng lực uy tín của đơn vị, cá nhân
 • Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tình hình tài chính doanh nghiệp
 • Thế mạnh, điểm yếu doanh nghiệp
 • Uy tín thương hiệu, định hướng phát triển
 • Giải thưởng, bằng khen,…
* Đối với các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, phải có giấy phép, giấy xác nhận hoặc tương đương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giải thưởng có 4 hạng mục, cụ thể như sau:

Hạng mục 1 Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu: Trao cho đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Các lĩnh vực Giải thưởng của Hạng mục 1:
 • (VDA1.1) – Mạng xã hội.
 • (VDA1.2) – Ứng dụng di động.
 • (VDA1.3) – Game online.
 • (VDA1.4) – Dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • (VDA1.5) – Giải pháp tiếp thị, truyền thông số.
 • (VDA1.6) – Giải pháp chính phủ điện tử và đô thị thông minh.
 • (VDA1.7) – Giải pháp doanh nghiệp.
 • (VDA1.8) – Sản xuất, chế tạo sản phẩm, thiết bị ICT.
 • (VDA1.9) – Sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh thông tin.
 • (VDA1.10) – Lĩnh vực khác.

Hạng mục 2 Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc: Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công. Các lĩnh vực Giải thưởng của Hạng mục 2:
 • (VDA2.1) – Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
 • (VDA2.2) – Giáo dục, đào tạo.
 • (VDA2.3) – Y tế, an sinh xã hội.
 • (VDA2.4) – Thương mại.
 • (VDA2.5) – Nông nghiệp.
 • (VDA2.6) – Giao thông, bưu chính, logistics.
 • (VDA2.7) – Xây dựng, bất động sản.
 • (VDA2.8) – Truyền thông, quảng cáo.
 • (VDA2.9) – Du lịch, giải trí.
 • (VDA2.10) – Lĩnh vực khác.

Hạng mục 3 Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc: Trao cho cơ quan nhà nước (ở tất cả các cấp) có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 4 Giải thưởng về thu hẹp khoảng cách số:
 • (VDA4.1) – Chuyển đổi số cho người khuyết tật: Trao cho đơn vị, cá nhân có giải pháp công nghệ số để phục vụ người khuyết tật hiệu quả; giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống cộng đồng, thụ hưởng được những thành tựu, tiện ích của công nghệ thông tin.
 • (VDA4.2) – Chuyển đổi số tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn: Trao cho đơn vị, cá nhân có giải pháp công nghệ số để phục vụ người tại cùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiệu quả.

Hồ sơ của các đơn vị làm theo các mẫu do Ban Tổ chức quy định, bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia của đơn vị, cá nhân;
 • Thông tin đơn vị, cá nhân;
 • Báo cáo mô tả sản phẩm, dịch vụ;
 • Kết quả kinh doanh/ứng dụng sản phẩm, dịch vụ
 • Các bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, giấy phép hoặc tương đương (nếu có);
 • Xác nhận của cơ quan thuế, BHXH, BHYT trong 3 năm (nếu có);
 • Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động môi trường (nếu có);
 • Báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng KHCN, ứng dụng CNTT (nếu có);
 • Các loại chứng nhận, chứng chỉ về chất lượng sản phẩm;
 • Ý kiến đánh giá, nhận xét của cơ quan quản lý nhà nước địa phương hoặc của Tổ chức/cá nhân đề cử (nếu có).
 • Các loại chứng nhận, chứng chỉ về chất lượng sản phẩm;
 • Ý kiến đánh giá, nhận xét của cơ quan quản lý nhà nước địa phương hoặc của Tổ chức/cá nhân đề cử (nếu có).

Quy trình xét tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 3 bước:

Bước 1: Đề cử/giới thiệu tham gia Chương trình:
 • Đề cử: Các tổ chức, cá nhân đề cử các cá nhân, đơn vị có các tiêu chí tại Điều 5 và theo các Hạng mục tại Điều 6 tham gia Chương trình.
 • Tự đề cử: Các cá nhân, đơn vị có mong muốn tham gia Chương trình có thể tự đề cử.
 • Hình thức đề cử/tự đề cử: Trực tuyến trên Website của Chương trình hoặc hoặc gửi về Ban Tổ chức qua email hoặc đường bưu điện.
Ban Tổ chức căn cứ vào danh sách đề cử, tự đề cử để đề nghị các đơn vị, cá nhân được đề cử gửi Hồ sơ đầy đủ theo mẫu về Ban Tổ chức.

Bước 2: Bình chọn sơ tuyển và thẩm định thực tế: Hội đồng bình chọn sơ tuyển có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ hợp lệ và lựa chọn các hồ sơ tốt nhất đưa vào Vòng chung khảo. Theo điều kiện cụ thể, Hội đồng bình chọn sơ tuyển có thể tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các sản phẩm, dịch vụ để lấy thông tin cho Vòng chung khảo.

Bước 3: Bình chọn chung khảo: Hội đồng bình chọn chung khảo có nhiệm vụ tổ chức bình chọn chung khảo các hồ sơ đã qua Vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế lựa chọn ra các sản phẩm và dịch vụ số tiêu biểu nhất để trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.

* Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung khảo có thành phần gồm các chuyên gia của một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đại diện VDCA, các nhà báo, phóng viên báo chí, doanh nghiệp, có thể mời chuyên gia nước ngoài. Hội đồng có Chủ tịch, các ủy viên và Thư ký Hội đồng do Chủ tịch VDCA quyết định thành lập theo đề xuất của Ban Thư ký. Ứng viên tham gia Chương trình không được tham gia Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung khảo.