Làm sao để người dân được hưởng lợi từ Cổng dịch vụ công quốc gia và giải pháp hệ thống một cửa điện tử?

Những tiền đề vững chắc cho hệ thống Chính phủ Điện tử

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Chính phủ, việc xây dựng hạ tầng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong năm 2019 đã có nhiều bước tiến quan trọng. Đầu tiên là việc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và đưa ra dự thảo Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai tích cực, tiêu biểu như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, tài chính, tài nguyên môi trường… tạo nền tảng dữ liệu đồng nhất cho hệ thống chính phủ điện tử vận hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước đến các đơn vị (100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 93,4% quận, huyện, thị xã); nâng cấp băng thông, đảm bảo lưu lượng truyền tải không sử dụng vượt ngưỡng 50% (kết nối đường trục 2 mặt phẳng tốc độ 1,2 Gbps, kết nối liên tỉnh 50-400 Mbps) và sẵn sàng cung cấp dịch vụ IPv6 song song với việc từng bước tăng cường an ninh bảo mật cho hệ thống.

ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam tham dự Hội thảo

Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng có nhiều bước tiến. Đầu tiên là việc Văn phòng Chính phủ đang đẩy mạnh thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia với 4 nội dung chính: Một là nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hai là tích hợp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp; Ba là cung cấp nền tảng đăng nhập, thanh toán trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bốn là nâng cấp hệ thống phản ánh, kiến nghị. Tính đến quý II năm 2019, chỉ riêng tại cấp địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai, trong đó có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (15,16%), còn tại cấp bộ, ngành là 1.758 dịch vụ, trong đó có 506 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (28,78%).

Việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng được chú trọng, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực chỉ đạo các ngân hàng triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán dịch vụ công được thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Về công tác lãnh đạo, Chính phủ đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt và ban hành văn bản định hướng phát triển chính phủ điện tử như Nghị quyết 17/NQ-CP. Theo nghị quyết được ban hành thì từ nay đến hết năm 2020, Chính phủ tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên sau đây:

– Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử.

– Hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng;

– Thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ.

– Rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực cả về tài chính và con người

– Phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi và trách nhiệm giải trình. Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm nay chính là bàn về những giải pháp có thể trợ giúp cho chính phủ trong việc thực hiện một phần nhiệm vụ thứ 3 trong Nghị quyết 17/NQ-CP là thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ.

Những nội dung đã được bàn thảo tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử 2019


Gian triển lãm Giải pháp Thanh toán Dịch vụ Công trực tuyến của VietinBank

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *